Archive | November, 2015

facebookbreakup1

Các nhà nghiên cứu Facebook có thể dự đoán khi nào quan hệ tình cảm của bạn sẽ đổ vỡ

A Cornell professor and a senior Facebook engineer are claiming to have developed a Facebook algorithm that can accurately identify who you’re dating… Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Yến Nguồn: theverge.com    

Đọc tiếp

Loại English, Featured0 Comments

womenshoes1

GIẦY CỦA NỮ GIỚI TIẾT LỘ MỘT SỐ BÍ MẬT TÂM LÝ

Người dịch: Đoàn Thanh Hương Nguồn: wo.psycofe.com

Đọc tiếp

Loại 中国0 Comments


Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password