Categorized | English

Cách Internet làm bạn cạn túi

Internet làm bạn cạn túi

 

Ways The Internet Has Destroyed Your Finances Những cách Internet làm bạn cạn túi
In today’s modern age, there are very few things that you cannot do on the Internet. Trong thế giới hiện đại ngày nay, bạn có thể làm hầu hết mọi việc trên Internet.
From handling your finances to ordering a pizza, the Internet is a convenient means to taking care of business and socializing with friends. Từ chuyện quản lí tài chính cho đến việc đặt mua
một chiếc bánh pizza, Internet còn là một phương thức thuận tiện để bạn quản lí việc kinh doanh và giao lưu, kết bạn.
There is, however, a down side to all of this
convenience.
Tuy nhiên, sự tiện nghi nào cũng có mặt trái của nó.
The Internet makes it very easy to go off track
with even a well-structured budget.
Internet khiến chúng ta dễ dàng đi chệch hướng ngay cả khi chúng ta có nguồn ngân sách được phân bổ tốt.

1. Temptation

1. Cám dỗ

The Internet has made it abundantly easy to
spend money online.
Internet khiến ta tiêu tiền trên mạng một cách dễ dàng.
The temptation to spend is significant, with
advertisements just about everywhere you look.
Trên Internet có rất nhiều cám dỗ khiến bạn phải tiêu tiền bởi lẽ tin quảng cáo nằm nhang nhảng khắp nơi.
If you are not extra-vigilant, you can fall prey
to temptation and find yourself spending your hard-earned money at a store online.
Nếu không thận trọng hơn thì có thể bạn sẽ là nạn nhân của sự cám dỗ đó và rồi bạn sẽ vung những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà mình kiếm được vào một cửa hàng trực tuyến.
There are many tips you can use to help avoid
the temptation to overspend online.
Có nhiều bí quyết bạn có thể sử dụng để không
bị cám dỗ mà tiêu tiền “vung tay quá trán” trên mạng.
Only buy things online that are necessities, and
if you feel the need to impulse buy simply stop for a moment and think about how buying unwanted items will affect your long-term financial goals.
Bạn chỉ nên mua những gì thật sự cần thiết và nếu bạn định mua sắm tuỳ hứng thì hãy dừng lại trong giây lát mà suy nghĩ liệu việc mua sắm những thứ không cần đến sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các mục tiêu tài chính lâu dài của bạn.

2. Scams

2. Lừa đảo

Another way the Internet has destroyed my
finances in the past is a phishing scam.
Một cách khác mà Internet đã gây thiệt hại về tài chính cho tôi trước đây đó là việc lừa đảo qua mạng.
While handling a transaction on Paypal, I was
logged out of my account and prompted to log back in.
Một lần nọ, khi đang thực hiện giao dịch trên Paypal tôi bị đá khỏi tài khoản của mình và được nhắc nhở hãy đăng nhập lại.
Roughly an hour later multiple charges appeared on my Paypal account that I did not make. Chừng một giờ sau, nhiều khoản phí xuất hiện trên
tài khoản Paypal của tôi mặc dù tôi chưa thực hiện giao dịch.
Because my Paypal account is linked to my
debit card, the charges were paid immediately and I had a problem on my hands.
Vì tài khoản Paypal liên kết với thẻ ghi nợ nên các khoản chi phí đó được thanh toán ngay tức thì và tôi gặp phải rắc rối.
My bank and Paypal both initiated their own
investigations and a week later my money was refunded.
Cả Paypal và ngân hàng hai bên đều tiến hành điều tra và một tuần sau tôi được hoàn trả tiền.
One way to lower the likelihood of falling prey to a scam like this is to attach your credit card to your paypal account rather than your debit card. Để không trở thành nạn nhân của trò lừa đảo giống như vậy, bạn hãy liên kết thẻ tín dụng với tài khoản Paypal của mình chứ không phải thẻ ghi nợ.
This way, if you end up being the prey to a
scam the scammer will not have access to the actual funds in your bank account.
Trong trường hợp bạn là nạn nhân của vụ lừa đảo nào đó, nếu bạn sử dụng biện pháp này thì kẻ lừa đảo sẽ không có quyền sử dụng tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn.
You will be able to dispute the fraudulent
charges with your credit card company much easier than with your bank.
Lúc đó bạn có thể dễ dàng kiến nghị với công ty phát hành thẻ tín dụng về những khoản phí gian lận hơn so với ngân hàng.

3. Take your time online.

3. Hãy thong thả khi lên mạng.

Many people fail to realize a scam because the
offer or scam seems like a good opportunity or an urgent matter.
Có nhiều người không nhận ra chiêu trò lừa đảo
bởi vì những lời mời chào hay trò lừa đảo đó thường là các cơ hội tốt hoặc là chuyện cấp bách.
By taking a few moments to think things
through, you can decide if the scam is too good to be true or map the proper steps to research and report the issue.
Bạn nên dành vài phút suy nghĩ kĩ càng để nhìn thấy trò lừa đảo đó tinh vi đến mức nào hoặc hãy vạch ra tiến trình chính xác để tìm hiểu và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
4. Online Billing 4. Thanh toán trực tuyến
Online billing can also add financial strain to
your budget.
Việc thanh toán trực tuyến cũng góp phần gây ra các rắc rối về tài chính cho ngân sách của bạn.
Typically you set up online billing to have funds
automatically taken out each month to pay a bill, without much effort on your behalf.
Thông thường bạn sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến để mỗi tháng tiền sẽ được tự động trừ ra để chi trả các hoá đơn mà bạn không phải tốn công nhiều.
It can be a convenient way to take care of your
bills.
Có thể đó là một cách thuận tiện để quản lý các
hoá đơn của bạn.
An issue arises when the withdraw date varies
from month to month.
Nhưng rắc rối sẽ nảy sinh vì ngày rút tiền mỗi tháng mỗi khác.
You always need to make sure you have the
total of the bill in your account for when the automatic withdrawal hits, or else your account will be overdrawn and you will be responsible for any fees or interest incurred.
Bạn phải đảm bảo rằng tổng số hoá đơn trong tài khoản khớp với số tiền được rút tự động, nếu không tài khoản của bạn sẽ bị rút quá lố và bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản phí hay lãi suất phát sinh.

5. Impulse Buying

5. Mua sắm tuỳ hứng

Impulse buying is made even easier with
advertisements for products just about everywhere.
Chuyện mua sắm tuỳ hứng lại càng dễ dàng xảy ra hơn khi các quảng cáo xuất hiện hầu hết khắp nơi.
Also, thanks to social networking sites, just
hearing your friends talk about a sale they have encountered or a great piece at a fashion boutique, you may be more tempted to go online and shop.
Hơn nữa, qua các trang mạng xã hội, chỉ cần nghe
bạn bè đồn thổi về đợt bán hàng giảm giá này hay một phiếu giảm giá cực lớn tại tiệm thời trang nọ thôi, bạn sẽ bị cám dỗ và mua đồ trên mạng ngay.

6. No Need to Leave Home

6. Không cần phải rời khỏi nhà

When you shop online there is no need to leave home. Khi mua sắm trực tuyến bạn không cần ra khỏi nhà.
Simply place your order online, pay for
shipping and you can expect your package within a week’s time.
Chỉ cần đặt hàng trên mạng và trả phí vận chuyển là bạn sẽ nhận được hàng trong vòng một tuần.
Some company’s offer reasonable shipping,
however; others charge astronomical shipping charges.
Một vài công ty đưa ra mức phí vận chuyển vừa phải nhưng cũng có những công ty tính phí vận chuyển rất cao.
It is easy to bust your budget online when your
favorite store is only a few mouse clicks away.
Thật dễ dàng làm tiêu tan ngân sách của bạn trên
mạng khi mà cửa hàng bạn ưa thích chỉ cách có vài cú nhắp chuột.
The Bottom Line Điểm cốt yếu

While the Internet is a convenient venue for shopping, it may be a little too convenient.

Internet là một địa điểm tiện lợi để mua sắm tuy nhiên nó hơi tiện lợi quá mức.

Be mindful of your monthly budget when
shopping online, and keep track of all automatic billing arrangements you set up.
Hãy lưu tâm đến ngân sách hàng tháng của bạn
khi mua hàng trên mạng và hãy theo dõi tất cả các hợp đồng thanh toán tự động bạn đã lập.
Shopping from the comfort of your home is a
great convenience as long as you use it with caution.
Ngồi trong nhà của mình mà không lo lắng về việc mua sắm trên mạng chỉ thật sự tiện lợi khi bạn luôn thận trọng.

 

Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Yến

Nguồn: investopedia.com

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password