Categorized | English, Featured

Dùng aspirin hàng ngày “có hại” cho sức khoẻ

aspirin

 

Healthy people should not take aspirin to ward off heart attacks and cancer,…

Daily aspirin ‘risky’ for health Dùng aspirin hàng ngày “có hại” cho sức khoẻ
By James Gallagher Viết bởi James Gallagher
Health and science reporter, BBC News Phóng viên chuyên mục Khoa học và sức khỏe,
BBC News
Healthy people should not take aspirin to ward off heart attacks and cancer, Theo đánh giá toàn diện nhất về những rủi ro và lợi ích khi sử dụng aspirin,
according to the most comprehensive review of the risks and benefits. các nhà nghiên cứu cho rằng những người khoẻ mạnh không nên dùng aspirin để ngăn ngừa bệnh tim mạch và ung thư.
There has been growing debate about whether all people over 50 should take a daily, low dose aspirin. Hiện nay người ta vẫn đang tranh cãi về việc liệu những người trên 50 tuổi có nên dùng aspirin liều thấp mỗi ngày hay không.
But the review, conducted by the research arm of the NHS, said it was a “fine balance” due to the dangers of bleeding in the brain and stomach. Tuy nhiên bản báo cáo do phòng nghiên cứu thuộc Sở Y tế quốc dân đưa ra lại cho rằng “khó mà thấy được sự cân bằng giữa lợi ích và tác hại của aspirin” vì nguy cơ xuất huyết não và dạ dày.
Overall it warned against taking the drug, until there was more evidence. Nói tóm lại, bản báo cáo khuyên rằng trước khi có thêm những bằng chứng khác mọi người không nên dùng aspirin để ngừa bệnh.
Aspirin makes the blood less sticky so it reduces the odds of a blood clot forming inside the body, which could cause a heart attack or stroke. Aspirin giúp ngăn ngừa hình thành các cục máu đông bằng việc ngăn chặn các tế bào máu dính lại với nhau, do đó sẽ làm giảm nguy cơ lên cơn đau tim hay đột quỵ.
There are even studies suggesting it can cut the risk of some cancers. Thậm chí có những nghiên cứu cho rằng aspirin có thể ngăn ngừa một số bệnh ung thư.
However, as the drug makes it harder for the blood to clot it can cause problems inside the body. Tuy nhiên, loại thuốc này có thể gây ra nhiều vấn đề trong cơ thể bởi nó làm cho máu khó đông hơn.
The drug is given to people at high risk of a heart attack or stroke as the medical benefit is clear. Thuốc này được dùng cho những người có
nguy cơ mắc bệnh tim hay đột quỵ cao vì lợi ích về mặt y học của nó.
However, there have been calls to give aspirin to otherwise healthy people as well. Thế nhưng ngay cả những người khoẻ mạnh cũng được khuyến khích dùng aspirin.
A team at Warwick Medical School was asked to assess the evidence by the NHS National Institute for Health Research. Viện Nghiên cứu Sức khoẻ quốc gia thuộc Sở Y tế quốc dân đã yêu cầu một nhóm nghiên cứu của trường Y tế Warwick kiểm định bằng chứng ấy.
For heart attacks and strokes, they concluded giving everyone aspirin would cause “net harm due to increased potential for bleeding”. Để điều trị bệnh tim mạch và chứng đột quỵ, các nhà nghiên cứu kết luận rằng việc cho mọi người uống aspirin có “hại nhiều hơn lợi do nguy cơ xuất huyết tăng cao.”
This was in part due to better management of at-risk patients including prescribing drugs to lower blood pressure. Điều này một phần do công tác quản lý bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh cao tốt cùng với việc kê đơn thuốc hạ huyết áp.
On cancer, they concluded the evidence was not strong enough to base a decision on, Đối với bệnh ung thư, họ kết luận rằng những bằng chứng này không đủ thuyết phục.
but trials taking place would give clearer proof in the next five years. Tuy nhiên các cuộc thử nghiệm đang thực hiện sẽ đưa ra bằng chứng rõ ràng hơn trong năm năm tới .
Prof Aileen Clarke, who led the review, told the BBC: Giáo sư Aileen Clarke, trưởng nhóm thực hiện bài báo cáo phát biểu với BBC rằng:
“The risks are finely balanced and for now there is not the evidence to advise people to take it. “Những rủi ro này khó thấy được cho nên hiện giờ chưa có bằng chứng nào để khuyên mọi người nên dùng nó.
It would be lovely to say over-50s should take an aspirin a day and have much less cancer, Thật là ngây ngô khi cho rằng những người trên 50 tuổi nên uống aspirin mỗi ngày để giảm nguy cơ bị ung thư.
but the research hasn’t yet been done and we should
be cautious.
Tuy nhiên cuộc nghiên cứu vẫn chưa thực hiện xong nên chúng ta cần phải thận trọng.
We need to be extremely careful about over-promoting aspirin.” Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận và không nên quá khuyến khích sử dụng aspirin.
Amy Thompson, senior cardiac nurse at the British
Heart Foundation, said:
Amy Thompson, một ý tá thâm niên về bệnh tim mạch làm việc tại Quỹ tim mạch Anh cho biết:
“Aspirin is extremely important for many heart patients, “Aspirin rất quan trọng đối với những bệnh nhân tim
but for people free of heart disease the jury is still out
as the risks are likely to outweigh the benefits.
thế nhưng đối với người không mắc bệnh này thì điều này vẫn chưa chắc chắn vì rủi ro có thể vượt quá những lợi ích mà nó mang lại.
Further research is underway which will shed light on who else is likely to benefit the most from taking aspirin.” Những nghiên cứu sâu đang được thực hiện sẽ làm sáng tỏ việc còn ai nữa sẽ có khả năng được hưởng lợi nhiều nhất từ việc dùng thuốc aspirin.”

Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Yến

Nguồn: bbc.co.uk

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password