GÓP BÀI

Cảm ơn các bạn đã dành thời giờ quý báu của mình để đóng góp bài dịch. Công việc này sẽ giúp rất nhiều bạn khác học được tốt hơn. Một lần nữa team Thế Giới Song Ngữ chân thành cảm ơn. (Xin chú ý: các bạn hãy điền vào bên dưới, kèm theo bài dịch trong EXCEL, hình, và bấm SUBMIT)

* indicates required field

Acceptable file types: xls,xlsx,doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.