Categorized | English

Huyền Chip hay Huyền Cheap

huyenchip

Huyen Chip, a 21-year-old female backpacker who claims to have traveled through,  Huyền Chip, cô gái 21 tuổi – là 1 tay du lịch bụi, tuyên bố mình đã đi xuyên
25 countries and has so far written two books about it 25 quốc gia và tới nay đã cho ra đời 2 cuốn sách kể về hành trình của mình
is in the midst of a storm when readers doubt the honesty of what she wrote. hiện đang đứng giữa “cơn bão dư luận” khi độc giả nghi ngờ tính chân thực của những gì cô viết
In the books, she penned that she visited 25 countries on an initial budget of just US$700 Trong cuốn sách, cô viết rằng mình đã đí đến 25 quốc gia chỉ với 700$ làm lộ phí ban đầu
and that she would earn money to cover lodging and food along the way. và cô đã phải kiếm  tiền để trang trải chỗ ở và ăn uống suốt hành trình.
It sounds all too easy. Suddenly finding a job in a strange land with a strange culture and language is a piece of cake. Điều này nghe thật quá dễ dàng. Đột nhiên tìm được việc ở 1 vùng đất lạ với ngôn ngữ và văn hóa đều lạ lẫm là 1 việc quá dễ.
If she actually managed to nail this, I would be the first to salute her. But really? Nếu cô ấy thật sự đã tìm cách làm được điều này, tôi sẽ là người đầu tiên ngã mũ chào thua. Nhưng điều này có thật không?
One inconsistency is the part where she wrote she sustained a fracture in the fibula Sự mâu thuẫn là 1 phần của câu chuyện khi cô viết rằng cô đã chịu đựng việc bị gãy xương ống đồng
but just three weeks later could travel as good as new again. nhưng chỉ 3 tuần sau đó có thể đi lại bình thường như chưa có gì.
When confronted, she denied that she ever wrote such thing. Khi được hỏi, cô phủ nhận rằng mình đã viết ra điều này.
However, she later admitted she did write it and explained “every one has their own speed of recovery”. Tuy nhiên, sau đó cô thừa nhận mình đã viết nó và giải thích “mọi người đều có tốc độ hồi phục riêng”.
Sounds conflicting and not so honest to me. Với tôi, nghe sao thật mâu thuẫn và quá không chân thật.
The Department of Plastic and Cosmetic Surgery of the National Hospital of Burns Khoa Phẫu Thuật Chỉnh Hình và Thẫm Mỹ thuộc Bệnh viện Bỏng quốc gia
told a certain online news site that the time to heal a fibula fracture takes at least two months công bố trên 1 trang mạng tin tức rằng thời gian để xương ống đồng bị gãy có thể phục hồi mất ít nhất 2 tháng
The two books are presented in the form of a travel diary, not novels, Cả 2 cuốn sách được giới thiệu như là 1 nhật ký hành trình, không phải tiểu thuyết,
and as such readers expect to read the true events. If they were made up, vì vậy độc giả đã mong chờ những sự kiện chân thật. Nếu đây là chuyện bịa đặt
it would be extremely dangerous for many of her fans who followed her ‘travel tips’ thì sẽ rất nguy hiểm cho các fan hâm mộ Huyền chip – những người đã làm theo “bí kíp du lịch” của cô
 and thought adventure travel was just a bed of roses. và nghĩ rằng du lịch mạo hiểm chỉ là 1 chặng đường trải đầy hoa hồng.
To prove the truth is simple. Just invite a famous journalist or respected figure to check her visas Để chứng minh sự thật thì cũng đơn giản thôi.  Chỉ cần mời nhà báo nổi tiếng hoặc nhân vật được kính trọng trong giới kiểm tra visa của Huyền
and she would be cleared of all charges and there would be higher demand for the books. lúc đó cô sẽ được gột sạch mọi cáo buộc và đưa ra những đòi hỏi cao hơn cho cuốn sách
In Hanoi, she slightly fell short of that and did let a famous professor inspect her passport. Ở Hà Nội, vị trí của cô dần sa sút vì việc này và chấp nhận cho 1 giáo sư nổi tiếng kiểm tra hộ chiếu của cô.
However, she refused to let journalists take photos. The professor, after cursorily turning over the passport pages, Tuy nhiên, cô từ chối cho phóng viên chụp hình. Gíao sư, sau khi lật qua loa các trang hộ chiếu,
did not conclude how many countries she has been to. So doubt still lingers. cũng không kết luận bao nhiêu quốc gia cô đã đi qua. Vì vậy, nghi vấn vẫn chưa được sáng tỏ.
It was much worse at a recent press conference in Ho Chi Minh City. There, Sự việc càng tồi tệ hơn khi tại cuộc họp báo ở Tp Hồ Chí Minh,
Huyen Chip refused to show everyone including readers and reporters her visas. Huyền chip từ chối đưa visa của mình cho các phóng viên, bao gồm cả độc giả xem
This must have been a blow to the journalists who are normally allowed unobstructed access to the materials they cover. Đây ắt hẳn là 1 việc gây choáng cho các phóng viên, vì họ thường không gặp trở ngại gì khi tiếp cận với những tài liệu mà họ theo dõi
Even the police have to provide details when working with reporters. But now a young girl challenged that. Thậm chí cảnh sát cũng phải cung cấp chi tiết khi làm việc với phóng viên. Vây mà 1 cô gái trẻ lại thách thức từ chối việc này.
If she wrote on her blog, no one would care but this is a published book Nếu cô chỉ viết trên trang cá nhân thì sẽ chắng ai quan tâm, nhưng đây là 1 cuốn sách được xuất bản
and so both readers and reporters have a right to know the truth. và cả độc giả lẫn phóng viên đều có quyền biết sự thật.
Holding the passport in her hands, she shockingly announced that she doesn’t like to show the visas. Nắm chặt hộ chiếu trong tay, cô tuyên bố gây sửng sốt rằng cô không thích cho mọi người xem visa của mình
What’s the point in bringing a piece of evidence to the press conference only to refuse to show it to the press? Việc mang theo bằng chứng tới cuộc họp báo để rồi từ chối cho mọi người xem thì có ý nghĩa gì chứ?
It is kind of defying for me. A writer, when suspected of fraud, Đối với tôi, đây là 1 kiểu thách thức. Tác giả, khi bị nghi ngờ gian lận,
should have tried one’s best to defend himself/herself. But here, she bluntly answered “this is my visas lẽ ra phải cố hết sức bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, cô lại thẳng thừng trả lời “đây là visa của tôi,
but I don’t like to show them to you” or “I am not responsible for answering your question”. nhưng tôi không thích cho bạn xem”, hay ” tôi không có trách nhiệm trả lời những câu hỏi của bạn”.
This is a disaster. The girl is too young and rude to all. Partly, she is right. Đây quả thật là 1 thảm họa. Huyền còn quá trẻ và thô lỗ với tất cả mọi người. Nhưng cô vẫn đúng ở một chừng mực nào đó.
She is not responsible for proving what she wrote is correct but the publishing house is. Cô không có trách nhiệm phải chứng minh những gì mình viết là đúng, nhưng nhà xuất bản thì có.
It is like with all other products. The producer is legally bound to provide customers Cũng giống như tất cả sản phẩm khác, nhà xuất bản được xem là nơi đem đến cho khách hàng
with adequate and non-misleading information. This is written in the law in almost all countries, những thông tin đầy đủ và chính xác 1 cách hợp pháp. Điều này được quy định trong pháp luật của tất cả các nước,
Vietnam included. Suppose I buy a Rolex watch, then just a short time later the case starts to peel.  bao gồm cả Việt Nam. Gỉa sử tôi mua 1 chiếc đồng hồ đeo tay Rolex, sau 1 thời gian ngắn, lớp bọc bên ngoài bắt đầu tróc ra,
If I complain to the company/seller, they have a legal responsibility to offer explanations or I can sue. Nếu tôi khiếu nại công ty hay người bán thì họ có trách nhiệm pháp lý để đưa ra lời giải thích hoặc tôi có thể kiện.
The workers and technicians who directly worked on the watch (i.e Huyen Chip) are not responsible Công nhân và kỹ sư – những người trực tiếp tạo ra chiếc đồng hồ đó (Huyền chip) không phải chịu trách nhiệm
for my queries but the watch-making company (i.e the publishing house) is accountable regarding its origin and authenticity. cho những nghi vấn của tôi nhưng công ty chế tạo đồng hồ (Nhà Xuất Bản) có trách nhiệm phải giải thích những việc liên quan tới nguồn gốc và tính xác thực của vấn đề
The publisher has so far remained silent. Then, there are many aspects of the book Nhà xuất bản cho tới nay vẫn giữ im lặng. Vậy, có nghĩa vẫn còn nhiều khía cạnh của cuốn sách
I think would negatively influence the youth like when the girl impersonated an Indian to get cheaper ticket mà tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới lứa tuổi thanh niên như việc Huyền giả dạng 1 cô gái Ấn Độ để có 1 vé rẻ hơn
to the Taj Mahal. In Myanmar, she entered an old pagoda site without paying the entrance fee. tới Taj Mahal. Ở Myanmar, cô bước vào 1 địa điểm chùa cổ mà không cần trả phí vào cửa.
In Egypt she faked a card to enter a press conference… Ở Ai Cập, cô làm giả thẻ để tham dự 1 cuộc họp báo….
All such acts are dishonest at best and illegal by nature Tất cả những hành động như vậy nói theo hướng tích cực là không thành thật, còn nói thật ra là bất hợp pháp
(even working for money on a tourism visa is against the law and can lead to deportation). (thậm chí làm việc kiếm tiền dựa vào việc du lịch thị thực là trái pháp luật và có thể bị trục xuất
But she wrote it with pride and the publishing house published it with pride. Vậy mà cô lại viết về nó với sự hãnh diện và nhà xuất bản cũng  tự hào xuất bản cuốn sách
If her new book is widely promoted, it could foster a bad image of the Vietnamese in the eyes of foreigners. Nếu cuốn sách mới của Huyền được quảng bá rộng rãi, nó có thể tạo ra 1 hình ảnh xấu về người Việt Nam trong mắt những người nước ngoài.
I personally would not recommend her books to anyone and travel should be done in a safe and legal way. Về phần tôi, tôi sẽ không giới thiệu sách của cô ấy cho bất kì ai và việc đi du lịch phải được thực hiện bằng cách an toàn, hợp pháp.

Người dịch: Nguồn: tuoitrenews.vn

Nguồn: tuoitrenews.vn

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password