Categorized | Deutsch

Nghiên cứu: Học ngoại ngữ sẽ dễ dàng hơn thông qua việc hát

asiansingingAz én kedvesem egy olyan lány akit: Wer in einer unbekannten Fremdsprache singt, lernt sie effektiver….

Studie: Fremdsprachen lernen sich leichter durch Singen Nghiên cứu: Học ngoại ngữ sẽ dễ dàng hơn thông qua việc hát
Az én kedvesem egy olyan lány akit: Wer in einer unbekannten Fremdsprache singt, lernt sie effektiver. Das geht aus einer neuen Studie von britischen Wissenschaftlern hervor. Az én kedvesem egy olyan lány akit: Ai mà hát một bài hát tiếng nước ngoài mà mình chưa hề biết thì họ sẽ học được ngoại ngữ đó rất hiệu quả. Điều đó là từ một nghiên cứu mới của nhà khoa học người Anh.
Britische Wissenschaftler haben 60 Erwachsene Sätze in einer besonders schwierigen Sprache üben lassen: Ungarisch. Wer die Texte sang, merkte sie sich schneller und besser, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift «Memory & Cognition». Nhà khoa học người Anh đã cho 60 thanh thiếu niên luyện tập những câu từ trong ngôn ngữ đặc biệt khó: Ngôn ngữ Hungary. Ai hát đoạn văn đó, thì người đó nhớ nhanh và tốt hơn, nhà khoa học đã cho biết trên tờ tạp chí “Memory & Cognition”.
Im Vergleich zu germanischen und romanischen Sprachen habe Ungarisch eine völlig andere Struktur und einen anderen Klang, begründen die Forscher der Reid School of Music an der Universität von Edinburgh ihre Wahl. Für ihre Studie mussten sich die englischsprachigen Probanden kurze ungarische Sätze anhören. Eine Testgruppe sprach den Text nach, eine andere sang ihn. So với ngôn ngữ Đức và ngôn ngữ La Mã thì ngôn ngữ Hungary có cấu trúc và vần điệu hoàn toàn khác xa, theo nghiên cứu của trường âm nhạc Reid tại trường đại học của Edinburgh. Trong cuộc nghiên cứu những người nói tiếng Anh phải nghe một câu ngắn bằng tiếng Hungary. Một nhóm người được khảo sát lập lại câu đó, một nhóm khác hát lại câu đó.
Im Ergebnis schnitten die Sänger beim Lerneffekt doppelt so gut ab, berichten die Wissenschaftler. Die singende Gruppe habe die ungarischen Sätze auch genauer wiedergeben und länger behalten können. Eine dritte Gruppe sprach die ungarischen Sätze rhythmisch nach – doch auch ihr gegenüber blieben die Sänger im Vorteil. Kết quả cho thấy những người hát có hiệu quả tiếp thu gấp đôi, các nhà khoa học đã cho biết. Nhóm người hát thì có thể giữ âm điệu của câu văn tiếng Hungary đúng chính xác và nhiều hơn. Nhóm thứ 3 nói lặp lại theo nhịp điệu của câu đó – thì những người hát câu đó vẫn chuẩn xác hơn.
Für Forscherin Karen M. Ludke liefert ihre Studie experimentelle Beweise dafür, dass man Fremdsprachen besser lernen kann, wenn man die Texte erst hört und dann nachsingt. Offen bleibe allerdings, ob eine Melodie zusätzliche Anhaltspunkte liefere und dem menschlichen Gedächtnis bei der Erinnerung an Wörter und Sätze in einer Fremdsprache helfe, schränkt sie ein. Theo nhà nghiên cứu Karen M.Ludke đã cung cấp cuộc nghiên cứu của bà đã chứng minh thực nghiệm rằng, người ta có thể học ngoại ngữ tốt hơn, khi mà nghe một đoạn văn sau đó bắt chước hát hát. Tuy nhiên có những hạn chế, liệu rằng một giai điệu có thể tạo thêm điểm dễ nhớ và giúp trí nhớ của con người đối với từ ngữ và câu trong ngôn ngữ nước ngoài.
Die ungarische Liedzeile «Az én kedvesem egy olyan lány akit» bedeutet: Mein Liebling ist ein solches Mädchen. Sie stammt aber nicht aus der Studie, sondern aus Ungarns Beitrag für den Eurovision Song Kontext 2013. (dpa) Đoạn nhạc Hungary “Az én kedvesem egy olyan lány aki” có nghĩa là: Người yêu của tôi là một cô gái như bạn. Nó không phải bắt nguồn từ nghiên cứu này mà là tiêu đề bài hát của Hungary cho Cuộc thi tiếng hát tương lai châu Âu – Eurovision Song Kontext 2013 (Văn phòng thông tin Đức)

Người dịch: NH Tran

Nguồn: berliner-zeitung.de

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password