Categorized | English, Featured

Nguy cơ mắc bệnh trầm cảm “bắt đầu từ trong bụng mẹ”

depressionwomb1

Children whose mothers are depressed during pregnancy have a small increased risk…

Depression risk ‘starts in the womb’ Nguy cơ mắc bệnh trầm cảm “bắt đầu từ trong bụng mẹ”
Children whose mothers are depressed during pregnancy have a small increased risk of depression in adulthood, according to a UK study. Một nghiên cứu ở Anh cho biết, những trẻ em có mẹ bị trầm cảm trong thời kì mang thai khi lớn lên có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao.
Medical treatment during pregnancy could lower the risk of future mental health problems in the child, say researchers at Bristol University. Các nhà nghiên cứu của Đại học Bristol cho biết việc điều trị trong quá trình mang thai có thể làm giảm nguy cơ gặp phải các vấn đề tâm thần sau này của trẻ.
The study followed the offspring of more than 8,000 mothers who had postnatal or antenatal depression. Cuộc nghiên cứu đã theo dõi con cái của hơn 8000 bà mẹ bị trầm cảm trước hoặc sau khi sinh.
The risk is around 1.3 times higher than normal at age 18, it found. Nghiên cứu phát hiện những đứa trẻ ở tuổi 18 có nguy cơ mắc bệnh cao hơn gần 1,3 lần so với mức bình thường.
The study is published in JAMA Psychiatry. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí JAMA Psychiatry.
Lead researcher Dr Rebecca Pearson told the
BBC:
Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Rebecca
Pearson phát biểu với phóng viên BBC:
“Depression in pregnancy should be taken
seriously and treated in pregnancy.
“Chúng ta không nên coi thường và cần phải chữa bệnh trầm cảm trong thời kì thai nghén.
It looks like there is a long-term risk to the child, although it is small.” Dù nguy cơ xảy ra thấp nhưng nó sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến đứa trẻ.”
She said it was an association, not a causal link, and needed further investigation. Bà cho biết đó là một sự liên đới, chứ không phải quan hệ nhân quả và cần được nghiên cứu thêm.
Prof Carmine Pariante of King’s College London’s Institute of Psychiatry said the development of an individual’s mental health did not start at birth but in the uterus. Giáo sư Carmine Pariante thuộc Viện tâm thần
học của Đại học Hoàng gia Luân Đôn cho biết quá trình phát triển sức khoẻ tâm thần của mỗi người không phải bắt đầu từ lúc họ chào đời mà là từ khi nằm trong tử cung.
“The message is clear – helping women who are depressed in pregnancy “Đây là thông điệp rõ ràng nhằm giúp những phụ nữ bị trầm cảm khi đang mang thai
will not only alleviate their suffering but also the suffering of the next generation.” sẽ không chỉ cố gắng giảm nỗi phiền muộn của
mình mà còn tránh nỗi phiền muộn cho con mình.”
Prof Celso Arango of Gregorio Maranon General University Hospital, Madrid, said Giáo sư Celso Arango thuộc Bệnh viên đa khoa
Gregorio Maranon ở Madrid cho biết
stress hormones may affect the child’s
development in the womb.
các hóc môn gây stress có thể ảnh hưởng đến
sự phát triển của trẻ trong bào thai.
“Women with depression would ideally be treated before getting pregnant, “Những phụ nữ bị trầm cảm tốt nhất nên được
chữa trị trước khi mang thai.
but if they are already pregnant when diagnosed with depression it is even more important that they are treated as it will impact on the mother and child.” Nhưng khi được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm mà họ đã mang thai rồi thì điều quan trọng hơn là họ phải được chữa trị vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả người mẹ lẫn đứa trẻ.”
The researchers think different factors may be involved in antenatal and postnatal depression, with environmental factors such as social support having a bigger impact in postnatal depression. Các nhà nghiên cứu cho rằng cùng với các yếu tố môi trường như sự hỗ trợ xã hội ảnh hưởng lớn đến chứng trầm cảm sau khi sinh, những nhân tố khác cũng có liên quan đến chứng trầm cảm trước và sau khi sinh.
The data comes from the Avon Longitudinal Study of Parents and Children – Dữ liệu này được công bố từ một cuộc điều tra
có tên là Avon Longitudinal Study of Parents and Children –
a long-term health research project, also known as Children of the 90s. một dự án nghiên cứu sức khoẻ dài hạn, còn được gọi là Children of the 90s.
More than 14,000 mothers enrolled during pregnancy in 1991 and 1992, Trong hai năm 1991 và 1992 có hơn 14.000 bà mẹ đăng kí tham gia dự án khi đang mang thai
and the health and development of their children has been followed in detail since then. và sức khoẻ và sự phát triển của những đứa trẻ đó được theo dõi chi tiết từ đó.

Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Yến

Nguồn: www.bbc.co.uk

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password