Categorized | 한국어

Những người đàn ông điển trai họ đầu tư bao nhiêu vào ngoại hình của mình? (P2)

handsomemen1검은 머리와 한국인 정서에 서구형 외모를 지녀 큰 인기를 끌고 있는 다니엘 헤니씨.  영화 <Mr. 로빈 꼬시기>  -다니엘 헤니를 닮은 남자  조금 민망한데, 다니엘 헤니, 장혁, 조현중, 조재현, 한재석, 장동건 닮았다는 얘기를 들어봤어요….

 

 


lock

Sorry, this content is for members only.

Click here to get access.

 

Already a member? Login below

Email
Password
 
Remember me (for 2 weeks)

Forgot Password

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password