Categorized | 한국어

Những người đàn ông điển trai họ đầu tư bao nhiêu vào ngoại hình của mình? (P3)

leeminh“심할 정도로 외모에 신경을 전혀 쓰지 않는 편인데 둘레에서 외모에 신경 쓰라고 난리” -안정환을 닮은 남자 연예인 닮았다는 얘기를 자주 듣고 있어요.

 

 

 


lock

Sorry, this content is for members only.

Click here to get access.

 

Already a member? Login below

Email
Password
 
Remember me (for 2 weeks)

Forgot Password

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password