Categorized | 한국어

Những người đàn ông điển trai họ đầu tư bao nhiêu vào ngoại hình của mình? (P4)

handsomemen2a다른 사람들은 어떤지 모르겠지만, 심할 정도로 외모에 신경 전혀 쓰지 않는 편이에요. 옷도 동생 옷을 주워 입고, 피부 관리도 전혀 하지 않아요. 그런데 둘레에서 외모에 신경 쓰라고 난리입니다.

 

 


lock

Sorry, this content is for members only.

Click here to get access.

 

Already a member? Login below

Email
Password
 
Remember me (for 2 weeks)

Forgot Password

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password