Categorized | English

Những sự thật kỳ lạ về mắt

kỳ lạ về mắt

 

 

Amazing, Strange and Funny Eyes Facts Những sự thật hài hước, ngộ nghĩnh và kỳ lạ về mắt
The human eye blinks an average of 4,200,000 times a year. Trung bình, mắt người chớp 4.200.000 lần một năm.
It’s impossible to sneeze with your eyes open. Chúng ta không thể vừa hắt hơi vừa mở mắt.
Our eyes are always the same size from birth, but our nose and ears never stop growing. Từ lúc sinh ra mắt chúng ta không thay đổi kích thước nhưng mũi và tai thì không ngừng to ra.
Blinking helps to wash tears over our eyeballs. Chớp mắt giúp làm trôi nước mắt trên nhãn cầu của chúng ta.
That keeps them clean and moist. Nó giữ cho nhãn cầu luôn sạch sẽ và ẩm ướt.
Also, if something is about to hit our eye, we will
blink automatically.
Hơn nữa, nếu có vật gì đó sắp bay vào mắt, chúng ta sẽ tự động chớp mắt.
Our body has some natural protection for our eyes. Cơ thể chúng ta có những cơ chế tự nhiên để bảo vệ
đôi mắt của mình.
Our eyelashes help to keep dirt out of our eyes. Mi mắt giúp ngăn không cho bụi bẩn bay vào
mắt.
Our eyebrows are made to keep sweat from running
into our eyes.
Lông mày có tác dụng ngăn cho mồ hôi không chảy
vào mắt.
The shark cornea has been used in eye surgery, since its cornea is similar to a human cornea. Giác mạc cá mập được sử dụng trong phẫu thuật
mắt vì giác mạc của nó tương tự như giác mạc của con người.
The number one cause of blindness in adults is diabetes. Nguyên nhân gây mù số một ở người lớn là do bệnh tiểu đường.
The eyeball of a human weighs approximately 28
grams.
Nhãn cầu của mỗi người nặng khoảng 28 gam.
The eye of a human can distinguish 500 shades of the gray. Mắt người có thể phân biệt được 500 sắc thái của màu xám.
The cornea is the only living tissue in the human body that does not contain any blood vessels. Giác mạc là mô sống duy nhất trong cơ thể con người
không chứa mạch máu nào.
Sailors once thought that wearing a gold earring would improve their eyesight. Các thủy thủ từng nghĩ là đeo bông tai vàng sẽ cải
thiện thị lực của họ.
Research has indicated that a tie that is on too tight can increase the risk of glaucoma in men. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thắt cà-vạt quá chặt có thể
làm gia tăng nguy cơ tăng nhãn áp ở nam giới.
People generally read 25% slower from a computer screen compared to paper. Thông thường chúng ta đọc chữ màn hình máy tính chậm hơn 25% so với đọc trên giấy.
Men are able to read fine print better than women can. Đàn ông có thể đọc chữ in nhỏ tốt hơn phụ nữ.
All babies are colour blind when they are born. Lúc mới chào đời tất cả trẻ sơ sinh đều mù màu.
Babies’ eyes do not produce tears until the baby is approximately six to eight weeks old. Mắt trẻ sơ sinh không tiết ra nước mắt cho đến khi
em bé được khoảng sáu đến tám tuần tuổi.
The reason why your nose gets runny when you are crying is because the tears from the eyes drain into the nose. Lý do khiến bạn chảy nước mũi khi khóc là vì nước mắt chảy vào trong mũi.
The most common injury caused by cosmetics is to the eye by a mascara wand. Tổn thương thường gặp nhất ở mắt do mỹ phẩm gây ra là vì cây quét mascara.
Some people start to sneeze if they are exposed to sunlight or have a light shined into their eye. Nhiều người sẽ hắt hơi khi tiếp xúc với ánh nắng hoặc có ánh sáng chiếu vào mắt họ.
Around the pupil is a colored muscle called the “iris.” Xung quanh con ngươi có một mô cơ có màu được gọi là “tròng đen”.
Our eyes may be BLUE, BROWN, GREEN, GRAY
OR BLACK, because that is the color of the iris.
Mắt người có màu XANH DƯƠNG, NÂU, XANH LÁ, XÁM HAY ĐEN bởi vì đó là màu của tròng đen.
Our eyes have many parts. Mắt chúng ta có rất nhiều bộ phận.
The black part on the front of our eye is called the
“pupil.”
Phần màu đen ở mặt trước của mắt được gọi là “con
ngươi”.
It is really a little hole that opens into the back part of our eyes. Thật ra có một lỗ nhỏ thông với phần sau của mắt chúng ta.
Source:
www.hightechscience.org/funfacts.htm
www.funshun.com/amazing-facts/eye-human-body-facts.html
Nguồn:
www.hightechscience.org/funfacts.htm
www.funshun.com/amazing-facts/eye-human-body-facts.html

 

Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Yến

Nguồn: www.alterni.com

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password