Tag Archive | "Bạn bè"

womenshoes1

GIẦY CỦA NỮ GIỚI TIẾT LỘ MỘT SỐ BÍ MẬT TÂM LÝ

Người dịch: Đoàn Thanh Hương Nguồn: wo.psycofe.com

Read the full story

Posted in 中国Comments (0)

lucie

Lucie ở Pháp III – Versailles

       Người dịch: Trần Tú Mỹ Nguồn: french.about.com

Read the full story

Posted in FrançaisComments (0)

joy-3

Vui Vẻ Do Mình Chọn

 生活中总会遇到各种各样的事情,有喜有悲。 Người dich: Đoàn Thanh Hương Nguồn: psycofe.com

Read the full story

Posted in 中国Comments (0)


Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password