Tag Archive | "Bangkok"

thai-bangkok-bus

Lạc ở Băng Cốc (part 1/5)

 ด้วยการกระเด็นของสีทุกที่ ทางนี้ และทางนั้น… Nguồn: globaltimes.com

Read the full story

Posted in Thai

thai-klong1

Tốc hành và nặng mùi : mạng thuyền ” Khlong ” của Bangkok (part 3/3)

ธวัชชัยกล่าวว่าความท้าทายที่อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเทพฯ…

Read the full story

Posted in Thai

thai-klong-2

Tốc hành và nặng mùi : mạng thuyền ” Khlong ” của Bangkok (part 2/3)

เรือ ‘หลังคาผ้าใบกันน้ำถูกควบคุมโดยผู้โดยสารเอง…

Read the full story

Posted in Thai

thai-klong-boat

Tốc hành và nặng mùi : mạng thuyền ” Khlong ” của Bangkok (part 1/3)

รวดเร็วและมีกลิ่นเหม็น:  “คลอง” เครือข่ายเรือกรุงเทพฯ…

Read the full story

Posted in Thai

Thai_Supreme_Patriarch1

Tổ sư tối cao của Phật giáo Thái viên tịch ở tuổi 100

สมเด็จพระญาณสังวรซึ่งเป็นผู้นำพระภิกษุของประเทศไทยมานานกว่าสองทศวรรษ…             Nguồn: washingtonpost.com

Read the full story

Posted in Thai


Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password