Tag Archive | "học làm người"

lotus1

10 Lời hay ý đẹp để cuộc sống tốt đẹp hơn

  만나는 사람마다 생명의 은인처럼 대하라…. Người dịch: Ngọc Diệp Nguồn:  blog.daum.net

Read the full story

Posted in 한국어Comments (0)


Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password