Tag Archive | "Lời hay ý đẹp"

lotus1

10 Lời hay ý đẹp để cuộc sống tốt đẹp hơn

  만나는 사람마다 생명의 은인처럼 대하라…. Người dịch: Ngọc Diệp Nguồn:  blog.daum.net

Read the full story

Posted in 한국어Comments (0)

parentrelationship-1226

10 LỜI KHUYÊN GIÚP HÒA THUẬN VỚI CHA MẸ

부모를 우리와 같은 감정을 가진 한 인간으로 이해하려고 하라…. (more…)

Read the full story

Posted in 한국어Comments (0)

firstimpression1

10 LỜI KHUYÊN ĐỂ CÓ ĐƯỢC CUỘC GẶP GỠ ẤN TƯỢNG

1. 긴 대화나 잡담으로 상대를 지루하게 만들지 말라. Người dịch: Ngọc Diệp Nguồn: cyw.pe.kr

Read the full story

Posted in Featured, 한국어

anger

10 LỜI KHUYÊN GIÚP TRÚT GIẬN, HẠ HỎA

1.  말하기 전에 생각하라.(실언 한마디가 평생 후회하게 만든다).  2. 작은 분노라도 방치하지 말라. (독으로 변한다.)… Người dịch: Ngọc Diệp Nguồn: http://cyw.pe.kr/xe/431231

Read the full story

Posted in 한국어


Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password