Tag Archive | "Luca"

dịch song phương

Luca và phương pháp học mười thứ tiếng của cô.

  Luca parle 10 langues et nous explique sa méthode infaillible Luca, người nói được mười thứ tiếng, sẽ giải thích cho chúng ta phương pháp học bất bại của mình. […] tu as développé une méthode que tu utilises systématiquement pour toutes les langues que tu apprends. Anh đã phát triển một phương pháp […]

Read the full story

Posted in FrançaisComments (0)


Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password