Tag Archive | "tàn tật"

pregantalchohol

Rượu trong thời kỳ mang thai

La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité,… Người dịch: Dinh Lan Nguồn: sante-medecine.commentcamarche.net

Read the full story

Posted in FrançaisComments (0)

thai elephants

Ở Thái Lan, một nơi trú ẩn cho những chú voi bị ngược đãi (part 2/2)

วันก่อนฉันเห็นรูปปั้นช้างประดับประดาที่วัดทางพุทธศาสนาและรูปแกะสลักช้างถูกนำไปขายในตลาดเป็นสัญลักษณ์ของโชค… Nguồn: washingtonpost.com

Read the full story

Posted in Thai

Thailand_Elephants

Ở Thái Lan, một nơi trú ẩn cho những chú voi bị ngược đãi (part 1/2)

ในประเทศไทย เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าสำหรับช้างที่ถูกทารุณ… Nguồn: washingtonpost.com

Read the full story

Posted in Thai


Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password