Tag Archive | "thành công"

asiangirl3

Khi bạn đang kiếm cớ, thì tôi nghĩ biện pháp.

大学毕业后, 我应聘到一家知名广告公司做人资专员…. Người dịch: Trịnh Văn Sơn Nguồn: www. youth. cn

Read the full story

Posted in 中国Comments (0)

success-baby-1149

Hãy tự hỏi mình 3 câu hỏi mỗi ngày để bạn đến gần sự thành công hơn.

 问题是非常有效的, 但这些问题必须与你的生活有关, … (more…)

Read the full story

Posted in 中国

simplicity

Thượng đế sẽ không làm khó người suy nghĩ đơn giản.

才智平平的人往往成就更大.  金庸小说中的郭靖就是一个例子… Người dịch: Trịnh Văn Sơn Nguồn: youth. cn

Read the full story

Posted in Featured, 中国

persistence

Thành công chỉ là “Thử một lần nữa”.

有一个有趣的实验: 鲮鱼是鲦鱼的天敌, 生物学家把鲮鱼和鲦鱼放进同一个玻璃器皿,… Người dịch: Trịnh Văn Sơn Nguồn: http://www. youth. cn

Read the full story

Posted in 中国


Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password