Tag Archive | "Trường học"

hungaryprotest

Cuộc biểu tình ở trần tại trường

  A magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) felszólította Szávai Ferencet, a Kaposvári Egyetem rektorát, hogy … Nguồn: budapesttimes.hu

Read the full story

Posted in Hungary

reading

Nếu cả bạn “cũng không có thời gian đọc sách” thì sao bạn lại đòi hỏi con mình phải trân trọng và yêu quý sách?

Fewer children read out of school, that is, in their spare time – only a quarter of them, according to a report from the National Literacy Trust…. Người dịch: Nguyễn Thị Hồng Yến Nguồn: blogs.telegraph.co.uk

Read the full story

Posted in English


Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password