TEAM

Team Thế Giới Song Ngữ xin ngỏ lời cảm ơn đến với những bạn đã nhiệt tâm dành thời gian, đóng góp và gửi bài dịch để cùng xây dựng trang website học và đọc song ngữ.  Chúng tôi xin cảm ơn những bạn sau đây:

Lê Thu Nguyệt Nguyễn Thanh Chương Thái Du Jim Slatry
Erma Joy Huân Nguyễn Dan Thanh Nguyen Nguyễn Tri Thanh
Jennifer Buaron Lê Thu Nga Lê Hoa Hạnh Lee
Charmine Aton Hoàn Phan Phạm Duy Cổ Thiên Kim
Đặng Hà My Hoàng Anh Trung Ngô Bá Lý Hoàng Ngọc Diệu
Lương Hùng Đức Nguyễn Tuấn Sơn Nguyễn Hồng Yến Đặng Thùy Linh
Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Thúy Hằng Nguyễn Hoàng Vân Nguyễn Phương Pansy
Nguyễn Thế Khang Phạm Bích Huyền Hồ Diệu Hiền Nguyễn Ngọc Lan
Lý Huyền Trân Đỗ Xuân Loan Mai Bích Liên Nguyễn Thu Trang
Lương Minh Nhật Cao Thu Thảo Nguyễn Trà Nguyễn Nhân
Nguyễn Minh Thảo Trần Thọ Trường Nguyễn Thu Trang Vương Uyên
Nguyễn Kim Oanh Giuliana Hoàng Thùy Dương Nguyễn Nam Thi Vũ Như Ngọc
Nguyễn Hoàng Hạnh Dung Trần Phương Thảo Dara Huỳnh Ngoc Quyên Nguyễn Bá Minh
Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Diễm Hằng Hoàng Giang Bùi Hoàng Thảo
Đình Lan Đỗ Thái Hà Đỗ Thu Hà Gwen Ngọc Quyên
Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thu Huyền Nguyễn Xuân Ngân Phạm Chiên
Phạm Hồng Hạnh Trần Tú Mỹ Trần Tài Trần Nhã Khanh
Lê Ánh Hồng Nguyễn Diệu Hằng Ngô Huyền Trân Nguyễn Như Ngọc
Nguyễn Hồng Hạnh Phan Hoa Phạm Huy Khánh Trần Sao Mai
Đoàn Linh Lâm Phương Hằng Nghiêm Hiền Nguyễn Phan Leni
Nguyễn Minh Hương Nguyễn Thanh Hiền Vũ Đình Phong Vi Lee
Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Quang Khôi Nguyễn Như Quỳnh Nguyễn Thúy Hằng
Vũ Đình Phú Bùi Trâm Đào Tuấn Lê Đoàn Thanh Hương
Hà Ngọc Phụng Hồ Hồng Vi Phạm Mai Thương Trịnh Vân Sơn
Bùi Thu Hiền Nguyễn Hồng Ánh Tạ Ngọc Diệp Bùi Kiều Oanh
Hoàng Thu Hương Nguyễn Tiến Hải Phạm Hoài Thu Nguyễn Hồng Vân
Đinh Thùy Linh Michelle Nor Sử Ngọc Diệp Mimi Hua
Vũ Hồng Trang