Categorized | Featured, Français

Tình Yêu

love

Une bonne relation, ce n’est pas un jeu que nous jouons ou une fête que nous faisons avec notre moi ( ego trip ). ..

L’amour Tình yêu
Une bonne relation, ce n’est pas un jeu que nous jouons ou une fête que nous faisons avec notre moi ( ego trip ). Một mối quan hệ đẹp đẽ, không phải trò chơi, cũng chẳng phải nơi thể hiện bản thân
C’est une question d’amour et de deux personnes Đó chính là tình yêu và nó tồn tại giữa hai người yêu nhau
Aimer quelqu’un peut nous apporter la plus grande joie que nous connaîtrons dans notre vie, mais ça peut aussi nous blesser plus que nous ne le croirons jamais Yêu một người có thể đem lại niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời, nhưng cũng có thể gây ra những vết thương ngoài sức tưởng tượng
Si nous aimons quelqu’un, nous devrions être prêt à faire aussi bien l’expérience du bonheur que du chagrin Bởi vậy khi yêu, chúng ta cần luôn sẵn sàng trải nghiệm, dù là niềm vui hay nỗi buồn
C’est la récompense et le risque qu’il faut prendre Đó chính là phần thưởng và cả rủi ro mà ta phải chấp nhận
À moins d’être d’accord pour en faire l’expérience, nous ne saurons jamais réellement ce que c’est d’aimer et d’être aimé Trừ khi bạn sẵn sàng để trải nghiệm nó, nếu không chúng ta không bao giờ thực sự cảm nhận được thế nào là yêu và được yêu.
Partager un amour est probablement l’expérience la plus valable et la plus significative qu’une personne puisse vivre Chia sẻ tình yêu chắc hẳn là trải nghiệm quý báu nhất và quan trọng nhất của đời người
Et il y a une différence entre être en amour avec quelqu’un et aimer quelqu’un Và có sự khác biệt giữa việc đang yêu một ai đó và yêu một người
C’est la différence entre un amour volage, fou, de courte durée et un amour tendre, passionné et durable Đó là sự khác biệt giữa một tình yêu dễ thay đổi, cuồng nhiệt nhưng ngắn hạn và một tình yêu dịu dàng, tha thiết và vĩnh cửu
Le premier est facile Trương hợp đầu tiên có vẻ dễ dàng hơn
Le second, celui qui compte vraiment pour nous tous, demande du travail — parce qu’il s’agit de garder la relation Nhưng trường hợp còn lại mới thực sự là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta, yêu thương một người đòi hỏi sự cố gắng xây dựng và gìn giữ mối quan hệ đó.
Aimer quelqu’un exige des efforts. Tình yêu  cần có sự cố gắng
Nous devons être capable de communiquer l’un avec l’autre Cần có sợi dây liên kết giữa hai người
Personne ne peut lire la pensée d’une autre personne. Không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác
Nous présumons toujours que notre partenaire sait ce que nous pensons et sentons Ta luôn cho rằng đối phương thấu hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của mình
Peut-être qu’avec le temps nous pouvons être capable de prédire ou de sentir les pensées de l’un et de l’autre, mais ce n’est jamais parfait et ça prend du temps à développer. Có lẽ với thời gian chúng ta sẽ dần đoán biết hoặc cảm nhận được những suy nghĩ của nhau, nhưng điều đó không bao giờ hoàn toàn chính xác và cần có thời gian để hai người hiểu nhau nhiều hơn.
Avoir la chance d’aimer et d’être aimé de quelqu’un est une bénédiction Yêu và được yêu là một món quá thương đế ban tặng
Respectez l’autre pour ce qu’il/elle est et non pas pour ce que vous voulez qu’il/elle soit Hãy trân trọng con người thật của người bạn yêu thay vì đòi hỏi họ trở thành hình mẫu mà bạn mơ tưởng
Personne n’est parfait Không ai là hoàn hảo
C’est l’amour vrai qui ferme le fossé de l’imperfection pour former une douce surface d’acceptation de l’un et de l’autre TÌnh yêu đích thực làm cho người yêu nhau có thể bỏ qua những thiếu sót của đối phương và chấp nhận nhau
L’amour vrai voit et accepte une personne pour ce qu’elle est Tình yêu đích thực giúp ta nhận ra con người thật của đối phương và chấp nhận họ
C’est aussi l’amour vrai qui permet à une personne de changer pour le mieux. Và cũng chính tình cảm thiêng liêng này khiến cho con người thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn.
Même si le pouvoir de l’amour vrai est indéniable, une relation a aussi besoin d’engagement Mặc dù sức mạnh của tình yêu đích thực là không thể phủ nhận, nhưng một mối quan hệ cũng cần sự ràng buộc trách nhiệm
De toute façon, qu’est-ce que l’amour sans l’engagement de l’un envers l’autre ? Tình yêu sẽ trở nên ra sao nếu không gắn liền với trách nhiệm?
C’est comme les principes et les valeurs Nó giống như các nguyên tắc và giá trị đạo đức
Chacun en a mais ils ne veulent pas dire plus que ce que nous sommes prêt à faire pour les défendre Ai cũng có những điều đó, nhưng ta cũng không thế khoe khoang nhiều hơn những gì ta có thể tuân thủ và thực hiện được.
C’est la même chose pour nos engagements envers nos relations et envers la personne que nous aimons. Tương tự như vậy, chúng ta cũng cần có trách nhiệm với tình yêu và với người mình yêu.
“L’amour, c’est comme un vase antique. C’est dur à trouver, difficile à avoir et si facile à briser”. “Tình yêu giống như một chiếc bình cổ. Khó tìm, mất nhiều công sức để có được nhưng rất mỏng manh dễ vỡ”
Chaque jour, partout… des gens tombent en amour Mỗi ngày, ở khắp mọi nơi … con người yêu nhau.
Mais en fait combien de ces relations ont le sens de l’oubli de soi plutôt que d’être juste des relations qui se sont formées seulement pour avoir le sentiment intense de tomber en amour ? Nhưng thực tế thì bao nhiêu cuộc tình trong số đó mà những người trong cuộc sẵn sàng hy sinh vì nhau, hay đó là những mối quan hệ được hình thành chỉ để con người được trải nghiệm cảm giác của tình yêu mãnh liệt ?
Je connais des centaines d’amis qui disent les mots magiques “Je t’aime”… mais plus ouvent qu’autrement, la vérité, c’est juste ceci — Je suis en amour avec toi Tôi có hàng trăm người bạn thường nói những lời kì diệu như “Anh yêu em” … nhưng nếu nhìn thẳng vào sự thật, thì nó có nghĩa là “lúc này anh đang yêu em”.
Il y a une différence entre être en amour avec quelqu’un et aimer quelqu’un. Luôn có sự khác biệt giữa đang yêu một người và yêu thương một người.
Si une personne dit qu’elle est en amour avec vous, elle veut dire qu’elle vous aime pour qui vous êtes maintenant et elle est tombée en amour avec vous à cause de la personne que vous êtes maintenant Nếu một người nói rằng người ấy đang yêu bạn, thì điều đó có nghĩa là họ yêu con người hiện tại của bạn và họ yêu bạn vì con người họ đang thấy trước mắt họ
Cette sorte d’amour est temporaire et durera seulement aussi longtemps que le conte de fée durera Loại tình yêu này chỉ là tạm thời và chỉ kéo dài như phép màu của bà tiên trong truyện cổ tích
Lorsque la bonne fée arrive la nuit pour nous ramener à la réalité, nous voyons le chagrin d’une telle relation. Và khi đêm đến, khi mà bà tiên tốt bụng ấy đưa chúng ta trở lại với thực tại, ta mới thấy được thực tại nghiệt ngã do mối quan hệ ấy gây ra.
Mais si une personne dit qu’elle vous aime, elle veut dire qu’elle vous aime inconditionnellement pour qui vous êtes maintenant, qui vous étiez dans le passé et pour qui vous pouvez être dans le futur Nhưng nếu một người nói yêu bạn, nó có nghĩa là cô ấy yêu bạn vô điều kiện cho dù bạn là ai hiện tại, trong quá khứ và kể cả tương lai
Quand une personne dit qu’elle vous aime et qu’elle le pense vraiment, vous devez vous demander si vous aussi vous aimez cette personne ou si vous êtes seulement en amour avec l’idée d’être en amour Khi một người nói yêu bạn và thật long với tình yêu đó, bạn cần tự hỏi mình xem liệu bạn có thực sự yêu người đó hay không hay cũng chỉ là yêu với suy nghĩ yêu tạm thời
C’est très difficile de voir la différence en pensant d’une manière logique. Thật khó để nhận ra sự khác biệt giữa hai khái niệm này nếu chỉ dựa vào lí thuyết logic thông thường
Puissiez-vous être béni tout au long de votre voyage à la recherche de l’âme soeur. Chúc các bạn may mắn trong hành trình tìm kiếm tình yêu

của mình.

 

Người dịch: Nguyễn Thị Thu Hương

 

Nguồn: funfou.com

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password