Categorized | Pу́сский

Trắc nghiệm: Bạn là người bộc trực, do dự hay thận trọng?

personalitytest

Какой Вы человек: открытый, нерешительный или расчетливый?…

ТЕСТ: Какой Вы человек: открытый, нерешительный или расчетливый? Trắc nghiệm: Bạn là người bộc trực, do dự hay thận trọng?
Отвечайте на нижеприведенные вопросы мгновенно, выбирая наиболее близкий вам вариант Trả lời nhanh những câu hỏi sau, chọn đáp án gần với bạn nhất.
Тест в виде короткого рассказа, где одно из действующих лиц – вы, не теряйте концентрации! Bài trắc nghiệm dưới dạng một câu chuyện ngắn, mà bạn là nhân vật trong đó. Tập trung nhé!
1. Представьте – выйдя из дома и пройдя пару метров, вы увидели… льва. Им оказался… 1. Hãy tưởng tượng – Khi vừa đi ra khỏi nhà vài mét, bạn thấy một con…sư tử. Đó là…
а) величественный, преисполненный благородства самец-лев. a) một anh chàng sư tử oai phong, hào hiệp.
б) львица-красавица. b) một cô nàng sư tử xinh đẹp.
в) резвящийся подросток-львенок. c) một bé sư tử đang nô đùa.
2. При виде льва, первая мысль: 2. Khi vừa thấy con sư tử đó, bạn sẽ nghĩ ngay rằng:
а) неужто сбежал из цирка (зоопарка). a) không lẽ nó vừa trốn khỏi rạp xiếc (sở thú)
б) возможно, это всего лишь обман зрения… b) chắc là mình bị hoa mắt…
в) какой пушистенький и хорошенький. c) thật xinh đẹp, đáng yêu!
3. Лев тем временем медленно приближается к вам. Ваши действия? 3. Con sư tử từ từ tiến lại gần bạn. Bạn sẽ?
а) Недолго думая позвоните в полицию или МЧС, при этом стараясь не показывать страха хищнику. a) Trong khi nghĩ về việc gọi cho cảnh sát hay bộ giải quyết các tình trạng khẩn cấp, bạn cố gắng không để lộ sự sợ hãi trước mặt con mãnh thú.
б) Будете спасаться бегством. b) bỏ chạy.
в) Решите предложить ему какое-нибудь лакомство (надеемся, оно у вас окажется). c) Cho nó ăn thứ gì đó ngon ngon (giả sử bạn có mang theo).
4. Вдруг лев останавливается и молвит человеческим голосом: «Я выполню любое ваше желание!». Ваша реакция? 4. Bỗng nhiên con sư tử dừng lại và thốt ra tiếng người: “Ta sẽ thực hiện bất cứ điều ước nào của ngươi!”. Bạn sẽ?
а) Едва не теряя дара речи, поинтересуетесь, откуда он умеет разговаривать. a) suýt nữa cứng họng, bạn muốn biết sao nó lại biết nói.
б) Открыв рот от удивления, не станете вступать в диалог – мало ли что, а дождетесь следующего прохожего и понаблюдаете, что будет происходить дальше. b) há hống miệng vì ngạc nhiên, không nói gì cả và đợi người khác đến xem có chuyện gì xảy ra.
в) С радостью расскажете о своем заветном желании. c) vui vẻ kể về ước muốn thầm kín của mình.
5. Вы увидели, что лев добродушный и дружелюбный, а вовсе не грозный. Он признался, что ему негде остановиться, а погода – зябкая и дождливая. Пригласите ли вы его к себе домой переночевать? 5. Bạn thấy con sư tử này rất tốt và thân thiện, hoàn toàn không nguy hiểm. Nó thú thật rằng, nó không có chỗ nào để nghỉ chân trong thời tiết mưa gió và giá rét. Bạn sẽ mời nó ngủ lại nhà bạn chứ?
а) Льва – домой?.. Навряд ли я на такое отважусь. a) Mời một con sư tử về nhà ư? Chắc là tôi không có gan làm điều đó đâu.
б) Вообще-то я не против, но прежде нужно одобрение близких. b) Nói chung là tôi không phản đối, nhưng trước hết phải được sự đồng ý của người thân đã.
в) Не оставлять же его ночевать в дождь и холод на улице! c) không thể để nó ngủ dưới mưa và chịu giá rét trên đường được!
За каждый ответ «А» начислите себе 5 баллов, за ответ «Б» – 3 балла, за ответ «В» – 1 балл. Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами. Mỗi câu trả lời A bạn được 5 điểm, b – 3 điểm, c – 1 điểm. Tính tổng số điểm và xem kết luận.
5–11 баллов. Вы – человек вполне открытый и слегка наивный. 5-11 điểm: Bạn là người hoàn toàn bộc trực và có một chút ngây thơ.
Само по себе это неплохо, но вам не стоит забывать, что есть люди с корыстными целями, поэтому всегда все хорошо взвешивайте, прежде чем совершить тот или иной поступок. Bản thân đó không phải là điều xấu, nhưng bạn không được quên rằng trên đời vẫn còn những kẻ vụ lợi cá nhân, vì vậy phải luôn cân nhắc kỹ tất cả mọi chuyện.
Неторопливость и расчет в разумных пределах еще никому не вредили. Thong thả và tính toán – trong phạm vi hợp lý – cũng không gây hại cho ai đâu.
12–18 баллов. Возможно, вам присуща некоторая нерешительность, из-за которой вы лишаете себя многих удовольствий. 12-18 điểm: Có thể bạn là người vốn hay do dự, vì điều này bạn đã tự đánh mất nhiều thú vui.
Постарайтесь освободиться от надуманных страхов, чуточка авантюризма пойдет вам на пользу. Hãy cố gắng thoát khỏi những nỗi sợ do bạn tự tưởng tượng ra, sự mạo hiểm lâu lâu cũng có lợi đó.
Учитесь принимать решения скорее в сторону «да», чем «нет». Hãy học cách nhanh chóng quyết định theo hướng tích cực nhiều hơn.
19–25 баллов. Вы серьезны и достаточно расчетливы – это качества, помогающие в работе. 19-25 điểm: Bạn là người chín chắn và khá thận trọng – đó là phẩm chất có ích trong công việc.
Но родные ждут от вас душевной теплоты и внимания, что близким людям жизненно необходимо. Nhưng những người thân lại mong chờ ở bạn một tấm lòng ấm áp và biết quan tâm đến những gì họ thật sự cần.
Не бойтесь им показать свои слабости. Đừng lo họ thể hiện sự yếu đuối của mình.
Поверьте, капелька слабости сделает вас только сильнее в глазах тех, кто рядом. Hãy tin rằng, một chút yếu đuối có thể khiến bạn trông càng mạnh mẽ hơn trong mắt những người xung quanh.

Người dịch: Hoàng Thị Thu Hương

Nguồn: www.aif.ru

Leave a Reply

Đăng Nhập / Thoát

Email:
Password:
Remember   

Forgot Password